Ο πρώτος μας μήνας

Ευχαριστούμε τους φίλους που μας εμπιστεύθηκαν και έδωσαν την πρώτη ώθηση στο ξεκίνημα του κέντρου μας