8 έπαινοι συμμετοχής 6 πανελλήνιες διακρίσεις στην «AEGEAN KIDS BIENNALE 2020»